CSR Activities
21 October 2563
TIS และ TEP ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติแด่รัชกาลที่ 10

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด (TIS) ร่วมกับชุมชนจัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยมีคุณสุทัศน์ พิพัฒนชัยพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ คุณสินชัย วชิรโสภาไพฑูรย์ ผู้จัดการโรงงาน คุณดิเรก จินาพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายโรงจักร TIS และผู้จัดการโรงไฟฟ้า TEP คุณภานุวัฒน์ ค้ำชู ผู้จัดการฝ่ายไร่ คุณลาวัลย์ จันทร์อุดม รักษาการผู้จัดการฝ่ายสำนักงานและประธานคณะกรรมการภาพลักษณ์องค์กร TIS คณะผู้บริหารและพนักงานร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 999 ต้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.10) ณ พื้นที่บริเวณข้างบริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์