CSR Activities
28 October 2563
TIS และ TEP มอบเก้าอี้ให้ รพ.สต.คุ้งตะเภา

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด (TIS) และบริษัท ไทยเอกลักษณ์เพาเวอร์ จำกัด (TEP) นำโดยคุณสุทัศน์ พิพัฒนชัยพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (กลาง) คุณสินชัย วชิรโสภาไพฑูรย์ ผู้จัดการโรงงาน (ที่ 3 จากซ้าย) คุณลาวัลย์ จันทร์อุดม รักษาการผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน (ที่ 4 จากขวา) และพนักงานมอบเก้าอี้จำนวน 30 ตัว ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ เพื่อใช้รับรองผู้มาใช้บริการสถานพยาบาล โดยมีคุณทัศนีย์ ปราบสมรชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุ้งตะเภา (ที่ 4 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ