CSR Activities
02 April 2563
กลุ่ม KTIS (หนองโพ) มอบแอลกอฮอล์ให้กับตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท

วันที่ 2 เมษายน 2563 กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS นำโดยคุณทองใบ ไพนรินทร์ ผู้จัดการโรงงาน EPPCO (ที่ 4 จากขวา) คุณอรุณศรี อนุลิขิตกุล รองผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน KTIS และรักษาการหัวหน้าคณะทีมงานมวลชนสัมพันธ์กลุ่ม KTIS (หนองโพ) (ที่ 3 จากขวา) คุณสาธิต ม่วงสิงห์ หัวหน้าแผนกบุคคลและมวลชน EPPCO (ขวาสุด) และคุณคมศร ภูฆัง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนบุคคลและมวลชนสัมพันธ์ KTBE (ที่ 2 จากขวา) มอบแอลกอฮอล์ 95% ซึ่งผลิตโดยบริษัท เคทิส ไบโอเอทานอล จำกัด (KTBE) ให้กับตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) โดยมี พ.ต.อ.ธีระชัย เด็ดขาด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ