CSR Activities
04 April 2563
กลุ่ม KTIS (หนองโพ) มอบแอลกอฮอล์ให้กับวัดบ้านบน

วันที่ 4 เมษายน 2563 กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS นำโดยคุณอรุณศรี อนุลิขิตกุล รองผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน KTIS/รักษาการหัวหน้าคณะทีมงานมวลชนสัมพันธ์กลุ่ม KTIS (หนองโพ) (ซ้ายสุด) และคุณคมศร ภูฆัง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบุคคลและมวลชนสัมพันธ์ KTBE (กลาง) ถวายเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับวัดบ้านบน (ท่าชลาวารี) ต.ม่วงหัก อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ โดยมีพระครูนิรันดร์กิตติวงศ์ เจ้าอาวาสวัดบ้านบน (ขวาสุด) เป็นผู้รับถวาย